Brandisolering förhindrar att en eld sprids

Om du driver ett företag, vill du inte att din verksamhet bokstavligen ska gå upp i rök. Låt en erfaren brandingenjör kontrollera fastighetens brandisolering.

Via radio och TV uppmanas vi ibland att stänga fönster och ventilation eftersom en vådlig brand har uppstått i orten där du bor. “Är röken farlig?” brukar den rapporterande journalisten fråga. “All rök är hälsovådlig” blir alltid svaret från en brandman.

“Men hur ska jag göra för att en brand inte ska uppstå i mina lokaler?” frågar du dig kanske som företagare. Den frågan går inte att besvara, eftersom eld kan uppstå av slarv eller av ett inbyggt tekniskt fel i lokalen. Det viktiga är att brandhärden ska isoleras så att en uppkommen brand begränsas till rummet där den uppstått. 

Brandisolering i ombyggd lokal

Du har köpt en äldre lokal som du ska anpassa till din egen verksamhet. I din produktion ingår komponenter som lätt kan ta fyr. Eftersom lokalerna ska genomgå ombyggnader är det angeläget att brandskyddet kontrolleras noggrant. Du vill ju inte att din investering ska gå till spillo, men någon kunskap om brandskydd har du inte.

Efter att ha gjort en del ombyggnader anlitar du ett konsultföretag för att se över brandisoleringen i fastigheten. Efter en genomgång får du en rapport från en kunnig brandingenjör. För att en brand inte ska sprida sig mellan olika rum i lokalen uppmanas du att göra brandtätning. På några ställen rekommenderas du att satsa på brandskyddsmålning. Men du får godkänt för det byggmaterial du använt, där bland annat stenull ingår.