Asbestsanering med rotavdrag i Västerås

När man som privatperson ska bygga om eller bygga till en äldre fastighet i Västerås så kan man göra rotavdrag för arbetskostnaden om det behövs asbestsanering.

Den mycket skadliga asbestfibern frigörs först när man börjar såga eller riva i materialet. Därför är det många som bor i en äldre fastighet och inte är medvetna om att det finns asbest. Om man anlitar en byggfirma för att hjälpa till med ombyggnaden så kommer de med all säkerhet att fråga om där finns risk för asbest. Om man inte vet så får man anlita ett företag som arbetar med asbestsanering för att undersöka byggnaden.

Asbest kan vara svår att upptäcka utan mikroskop. De vanligaste formerna av asbest kan se ut som tunna, blekgrå eller grönaktiga fibrer. Asbestplattor kan också ha en matt, träliknade yta med små glittrande partiklar. Materialet användes flitigt före 1970-talet och man kan stöta på det i isolering, rör, tapeter och golvmaterial. Ett totalförbud för användandet av asbest infördes i Sverige 1982.

All asbestsanering ska utföras av experter med tillstånd

I Sverige ska arbeten med sanering, rivning eller borttagande av asbest bedrivas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta innebär bland annat att de som utför arbetet måste ha gått igenom en utbildning i materialets risker och de skyddsåtgärder, arbetsmetoder, kontrollmetoder och nödfallsåtgärder som är nödvändiga. Experter på sanering av asbest i Västerås har den utrustning och det kunnande som krävs för att ha tillstånd att arbeta med materialet.

Vid arbete med asbest används specialtillverkade dammsugare med filter som är anpassade till asbestfibrer. Arbetar man utomhus måste området avgränsas med plast. Springor, ventiler, dörrar och fönster måste täckas så att de fina fibrerna inte tränger in i huset. Även marken omkring byggnaden måste skyddas med plast. När saneringen är klar ska asbestmaterialet transporteras till slutförvaring i täta säckar.

Publicerat den
Kategoriserat som Asbest