Säkra markarbeten i Stockholm

Med markarbeten skapas rätt förutsättningar för byggnationer i Stockholm. Men det är viktigt att vara noga med säkerheten under och efter markarbetena.

Under åren som Sven jobbat med markarbeten hade han sett en stor utveckling inom området. Material hade bytts ut, både på de rör som lades ner och de kombinationer av fyllnadsmaterial som användes. Och det hade även skett en hel del när det kom till de maskiner som används inom mark- och anläggningsarbeten.

Det hade varit roliga år, när han fått köra både grävmaskin och hjullastare. Och även få hoppa ur maskinerna ibland för att agera arbetsledare. Men nu hade han gått vidare och fått chansen att ta sig till en mer övergripande position som miljö- och säkerhetsansvarig.

Som maskinförare hade han sett hur farligt arbetet var och hur viktigt det var att göra allting rätt. Inte enbart för att byggnaderna skulle bli stabila och säkra. Utan även för att de som arbetar med markarbeten ska hålla sig skadefria och friska på alla sätt och vis.

Markarbeten på säkert sätt

Idag finns det många föreskrifter som reglerar hur markarbeten ska ske. Det gäller hur rör ska dras, hur grunden ska skapas och hur dränering ska utföras. Men det finns även en hel del regler som beskriver hur arbetet ska ske för att minimera risker för de som utför markarbeten i Stockholm. Och även för alla som rör sig runt arbetsområdet.

Inom säkerhet för markarbeten finns det sådant som varselklädsel, så att maskinförare enkelt kan se personer som rör sig på området. Och det kan även vara skyddsskor, skyddsglasögon samt hjälm och handskar. Men det kan även vara skyltar och markeringar, så att alla vet hur rörelser på området ska ske.

Trots att Sven var mycket kunnig inom området så fanns det ändå sådant som han inte visste var generellt för alla markarbeten i Stockholm. Som vilka handtecken som ska användas för att ge maskinförare direktiv. Eller hur en maskinförare ska hantera farliga vätskor eller farligt material, när det ska gå vidare till återvinning eller deponi. Så det blev en del ny kunskap för honom.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Geoteknisk undersökning inför ett byggprojekt

Ett byggprojekt på outforskad tomt kräver att en geoteknisk undersökning genomförs innan bygget startar. Anlita ett proffs med kunnande och teknisk utrustning.

Du är ansvarig för ett större byggföretags olika byggprojekt. Bolaget tänker lägga ett bud på ett tomtområde i utkanten av en tätort. Tanken är att projektera ett större radhusområde. På området har tidigare funnits en rad mindre industrier inom flera olika branscher. Du har några farhågor beträffande det område ditt bolag tänker exploatera.

Du befarar att det kan ha förekommit utsläpp av giftiga kemikalier. Impregnering av trä har förekommit på området. Något företag har sysslat med förkromning av metall. En del utsläpp kan ha förorsakats av bilverkstäder. Delar av området har en gång i tiden varit sjöbotten. Behöver den delen av tomten stabiliseras med pålning eller andra åtgärder för att förstärka marken?

Geoteknisk undersökning av proffs

För att kartlägga marken kontaktar du ett företag som gör geotekniska undersökningar. De börjar med att göra en analys av vilka undersökningar som tidigare gjorts på området. Olika offentliga kartor studeras. De försöker ta reda på vilka olika verksamheter som har funnits på markområdet. Besök görs på tomten för att ta reda på förhållanden som inte finns i arkivmaterial.

När förberedelserna genomförts, startar en teknisk utredning. De utreder vilka jordlager som finns och deras bärighet. Vilka sättningsegenskaper har jorden? Grundvattennivån bestäms och hur djupt det är till berg. I en geoteknisk undersökning studeras även bergets egenskaper. En viktig del i undersökningen är att kartlägga förekomsten av miljögifter i marken.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt