Geoteknisk undersökning inför ett byggprojekt

Ett byggprojekt på outforskad tomt kräver att en geoteknisk undersökning genomförs innan bygget startar. Anlita ett proffs med kunnande och teknisk utrustning.

Du är ansvarig för ett större byggföretags olika byggprojekt. Bolaget tänker lägga ett bud på ett tomtområde i utkanten av en tätort. Tanken är att projektera ett större radhusområde. På området har tidigare funnits en rad mindre industrier inom flera olika branscher. Du har några farhågor beträffande det område ditt bolag tänker exploatera.

Du befarar att det kan ha förekommit utsläpp av giftiga kemikalier. Impregnering av trä har förekommit på området. Något företag har sysslat med förkromning av metall. En del utsläpp kan ha förorsakats av bilverkstäder. Delar av området har en gång i tiden varit sjöbotten. Behöver den delen av tomten stabiliseras med pålning eller andra åtgärder för att förstärka marken?

Geoteknisk undersökning av proffs

För att kartlägga marken kontaktar du ett företag som gör geotekniska undersökningar. De börjar med att göra en analys av vilka undersökningar som tidigare gjorts på området. Olika offentliga kartor studeras. De försöker ta reda på vilka olika verksamheter som har funnits på markområdet. Besök görs på tomten för att ta reda på förhållanden som inte finns i arkivmaterial.

När förberedelserna genomförts, startar en teknisk utredning. De utreder vilka jordlager som finns och deras bärighet. Vilka sättningsegenskaper har jorden? Grundvattennivån bestäms och hur djupt det är till berg. I en geoteknisk undersökning studeras även bergets egenskaper. En viktig del i undersökningen är att kartlägga förekomsten av miljögifter i marken.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt