Besiktningsman Göteborg – säkra bostadsaffärer 

En husaffär i Göteborg innebär alltid ett köp där stora pengar finns med i bilden. Köparen kommer förmodligen att göra sitt livs största affär. Därför är det också konstigt att många tar så lätt på saken. Som köpare har man all anledning att ifrågasätta den information som ges av säljare och av mäklare. 

Litar man blint på deras ord så finns alltid en risk i att man dras in i framtida konflikter och hamnar i tvister gällande dolda fel. Anlitar man en extern part i form av en besiktningsman i Göteborg så kan detta undvikas. En besiktningsman i Göteborg blir, till mångt och mycket, en garant för en trygg och säker affär. 

Därför är en besiktningsman bra att anlita 

Ser man till dolda fel så finns det många missuppfattningar. Felen ska inte kunna upptäckas vid en besiktning och av en utbildad besiktningsman. Felen ska heller inte kunna vara något man kan förvänta sig. Det senare innebär att exempelvis ett tak som aldrig blivit bytt på ett gammalt hus och som rasar in inte kan räknas som ett dolt fel. Baserat på åldern på huset och på det faktum att taket inte bytts ut så borde du som köpare ha varit medveten om att en reell risk förelåg detta. 

Men, samtidigt: dolda fel är också lite av en bedömningsfråga och där varje fall är unikt. Klart står åtminstone att både köpare och säljare kommer att dra nytta av en professionell besiktning utförd av en besiktningsman i Göteborg innan avtalet skrivs. 

Komplettera besiktningen med andra yrkesmän 

En besiktningsman i Göteborg kommer att använda ögonen och besiktiga de områden som han ser. Detta gör att man även kan komplettera dennes arbete och få en mer gedigen bedömning. Många exempel på dolda fel handlar om exempelvis problem med el, med stammar eller om att tak inte håller måttet. 

Genom att anlita en elektriker, en rörmokare och en snickare/takläggare för en kompletterande bedömning så ges man en enorm trygghet som köpare. Detta ligger också i säljarens intresse då man kan undvika att hamna i en framtida situation där man måste betala pengar tillbaka till köparen av huset. En besiktningsman i Göteborg är ett måste. 

Publicerat den
Kategoriserat som Besiktning