Säkra markarbeten i Stockholm

Med markarbeten skapas rätt förutsättningar för byggnationer i Stockholm. Men det är viktigt att vara noga med säkerheten under och efter markarbetena.

Under åren som Sven jobbat med markarbeten hade han sett en stor utveckling inom området. Material hade bytts ut, både på de rör som lades ner och de kombinationer av fyllnadsmaterial som användes. Och det hade även skett en hel del när det kom till de maskiner som används inom mark- och anläggningsarbeten.

Det hade varit roliga år, när han fått köra både grävmaskin och hjullastare. Och även få hoppa ur maskinerna ibland för att agera arbetsledare. Men nu hade han gått vidare och fått chansen att ta sig till en mer övergripande position som miljö- och säkerhetsansvarig.

Som maskinförare hade han sett hur farligt arbetet var och hur viktigt det var att göra allting rätt. Inte enbart för att byggnaderna skulle bli stabila och säkra. Utan även för att de som arbetar med markarbeten ska hålla sig skadefria och friska på alla sätt och vis.

Markarbeten på säkert sätt

Idag finns det många föreskrifter som reglerar hur markarbeten ska ske. Det gäller hur rör ska dras, hur grunden ska skapas och hur dränering ska utföras. Men det finns även en hel del regler som beskriver hur arbetet ska ske för att minimera risker för de som utför markarbeten i Stockholm. Och även för alla som rör sig runt arbetsområdet.

Inom säkerhet för markarbeten finns det sådant som varselklädsel, så att maskinförare enkelt kan se personer som rör sig på området. Och det kan även vara skyddsskor, skyddsglasögon samt hjälm och handskar. Men det kan även vara skyltar och markeringar, så att alla vet hur rörelser på området ska ske.

Trots att Sven var mycket kunnig inom området så fanns det ändå sådant som han inte visste var generellt för alla markarbeten i Stockholm. Som vilka handtecken som ska användas för att ge maskinförare direktiv. Eller hur en maskinförare ska hantera farliga vätskor eller farligt material, när det ska gå vidare till återvinning eller deponi. Så det blev en del ny kunskap för honom.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt