Markarbeten i Västerås på orörd mark

Innan det går att börja bygga ett nytt hus på en orörd tomt finns det flera förarbeten att göra. Du kan anlita ett företag som gör markarbeten i Västerås.

Att få möjlighet att bygga en helt ny och skräddarsydd villa kan kännas stimulerande. Det är lätt att se det färdigbyggda huset framför sig. Men innan ens byggmaterial eller färdiga element anländer måste tomten prepareras på olika sätt. Träd, buskar och sten på tomten ska röjas undan. Och marken ska jämnas ut. Matjorden ska tillfälligt skalas av och grunden ska schaktas.

En rad grävningsarbeten behöver göras på en ny tomt. För att ansluta till kommunalt vatten och avlopp måste ledningar dras. Ledningarna måste läggas frostfritt och en eller flera gropar måste grävas ut till tomtgränsen. Och elkabel skall läggas i marken för elförsörjning och även kabeln kräver grävningsarbete.

Markarbeten i Västerås – anläggningar runt huset

Anton har haft tur i livet och ärvt en tomt av en avliden släkting. Tomten ligger i anslutning till ett skogsområde. El finns att ansluta vid tomtgränsen men det saknas vatten och avlopp. Det blir till att gräva egen brunn! Men hur ska Anton lösa avloppsfrågan? Han tänker lösa problemet genom att anlägga ett eget avloppssystem som ett reningsverk i mikroformat men en sådan lösning kräver att en grop grävs för infiltration av renat vatten.

För att genomföra alla åtgärder som behöver göras på tomten engagerar Anton ett företag som sysslar med markarbeten i Västerås. Själv kan han inget om hur man ska anlägga en trädgård när huset väl finns på plats. Sådant kunnande har hans entreprenör. De stenlägger garageuppfarten. Den matjord som schaktats undan läggs ut på tomten och blir underlag för en gräsmatta. Och givetvis har entreprenören fyllt igen schaktet runt huset med singel för att dräneringen ska fungera.

Ta reda på mer genom att besöka: markarbetenvästerås.se

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg