Stockholm är en stad med många takläggare

Ska du lägga om ditt tak och bor i Stockholm kan du med lätthet hitta takläggare. Det är många tak som har fått ha med dem att göra under alla år som gått. Här finns takläggare med lång erfarenhet.

Tänk vad viktigt ett tak är. Det är som ett skyddande hölje tillsammans med väggar och golv. Det ska hålla måttet för vind och vatten, kyla och frost, skydda från värme och stänga ute ovälkomna besökare.

Att vara takläggare är en viktig uppgift. För att kunna arbeta med det krävs ett stort mått av disciplin och precision. Det är även viktigt att ha en bra kontakt med beställaren så att du kan vara tydlig och att inga missförstånd uppstår. Det gäller vare sig det är innan eller efter genomfört arbete.

Lite fakta om vad en takläggare gör i Stockholm och andra städer

 • Det kan börja med ett hembesök för att få en uppfattning om i vilket skick taket befinner sig så man vet vad man har att rätta sig efter och hur omfattande arbetet kan bli
 • Därefter ett erbjudande med pris på arbetet och alla detaljer.
 • En tidsplan arbetas ut och startdag planeras
 • Själva arbetet börjar på den dagen som är sagd
 • Förberedelser görs på platsen beroende på arbetets art
 • Till exempel byter man reglar om det behövs
 • Isolering kan behöva läggas till
 • Hängrännor kollas och monteras vid behov
 • Vindskivor inspekteras och byts ut om de är dåliga
 • Grunden läggs om i fall det är nödvändigt
 • Överblivet material forslas bort
 • Taktvätt utförs vid önskemål om detta
 • Mossa kan tvättas bort om det skulle finnas

Ta reda på vad det finns för referenser när du behöver en takläggare

Det finns knappast något bättre än att ta en referens från någon som anlitat en takläggare när du själv står inför uppgiften att leta redan på en takläggare i Stockholm. Många företag har redan på sin hemsida lagt upp texter över vad människor säger om dem. I riktigt seriösa fall kan de hänvisa till sina arbeten med bilder och förlopp, och det finns kanske även en kontakt man kan ringa upp eller maila till om du vill höra dig för.

Ett företag som har goda rekommendationer ger dig en större trygghet när du vill ha ett jobb genomfört. Sådant som prisbild och kunnighet tillsammans med noggrannhet och bra kundvård är att föredra framför snabba billiga jobb utan referenser.