Tornkran – ett viktigt verktyg vid byggen

Vad är egentligen en tornkran och hur använder man den vid ett bygge? Det är säkert en fråga du knappast legat vaken och funderat över när stormarna gått.

En tornkran är en av de i särklass största maskinerna man använder vid arbete när det gäller en byggnad. Den har en ypperlig kapacitet i samband med att ett bostadsområde ska uppföras. Andra tillfällen är i de sammanhang man bygger en stor och tämligen hög industribyggnad.

En tornkran möjliggör transporter från och till olika ställen på arbetsplatsen. Då tänker man främst på det material man behöver till det bygge som ska uppföras. Man använder sedan tornkranen till att montera stålkonstruktioner. Tack vare en tornkran kan arbetet göras snabbare på platsen och ersätta flera arbetare, vilket sänker kostnaderna för arbetet över lag.

Hur fungerar då en tornkran rent praktiskt?

En tornkran skulle kunna liknas vid en lyftkran. Går du förbi ett bygge där större hus ska uppföras kommer du säkerligen att kunna se en. Det du ser vid ena änden på maskinen kan vara en stor klump. Det är den motvikt som gör det möjligt för kranen att lyfta tunga saker på hög höjd.

Högst upp sitter en lång del fast som man skulle kunna likna vid en arm. Den går långt ut från pelaren och fördelen med den är att den kan svängas åt olika håll. Som man kan förstå underlättar det arbetet för byggarna väsentligt. På armen sitter linor som man använder för att lyfta lasten dit den ska.

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg