Utbildning i heta arbeten för allas säkerhet

Det är väldigt viktigt att relevant personal får gå en utbildning i heta arbeten, eftersom det minskar riskerna för olyckor och bränder på arbetsplatsen.

Man hör nästan på namnet att heta arbeten är något som bör tas på allvar och att det kräver en utbildning. Heta arbeten innebär arbete med verktyg eller utrustning som genererar värme eller gnistor, så det är viktigt att det utförs på ett säkert sätt. Exempel på den här typen av arbete är bland annat svetsning, bränning av ogräs, skärning och mycket mer.

Heta arbeten förekommer i flera olika branscher och det är viktigt att personen som utför dem är korrekt utbildad och certifierad. Med rätt utbildning minskar risken för olyckor och bränder! Det är vanligt att tro att den här typen av arbeten endast utförs inom industri eller verkstad, men de är även vanligt förekommande i exempelvis lantbruk och på byggarbetsplatser.

Utbildning i heta arbeten är viktigt

Att personalen får gå en utbildning i heta arbeten är inte bara viktigt ur säkerhetssynpunkt, utan även för att försäkringar ska gälla. Den som utför heta arbeten ska ha ett certifikat utfärdat av Brandskyddsföreningen, annars gäller inte försäkringen. Det ligger alltså i allas intresse att den som ska utföra heta arbeten är korrekt utbildad.

Det finns flera godkända utbildningsarrangörer runt om i landet, så att man kan välja den som är närmast eller på annat sätt passar bäst. Utbildningen består av både teori och praktik, vilket ger en bred kunskap och förståelse för de risker som heta arbeten medför. När utbildningen är slutförd och personen är godkänd gäller certifikatet i 15 år.