Vad gäller i Sollentuna för trädfällning?

Du tänker fälla det där murkna trädet på tomten i Sollentuna. För det är ju inte så svårt med trädfällning. Bara att hugga lite och använda motorsåg. Det du inte tänkte på var vindriktningen.

Du får för det mesta fälla träd som står på din egen tomt i Sollentuna. Din grannes träd får du inte fälla, det leder ofta till konflikter. Innan du ger dig på att fälla trädet bör du kontrollera med kommunen.
Vissa träd är mer skyddade än andra och det kan bli liv om du råkar ge dig på en art som är skyddad. Du kan också höra med ett proffs på trädfällning i Sollentuna vad som gäller. Mindre träd och buskar kan du i regel göra som du vill med. För om trädet inte når dig ens till midjan ska det mycket till att du orsakar en olycka vid fällning.

Trädfällning, lite att tänka på

Stora träd ger skugga och även om det skymmer utsikten kan det vara idé att överväga att låta det stå. Träd behövs i tättbebyggda områden för att dränera, men även ge skydd mot solen sommartid. Om det däremot står illa till och grannens carport riskerar att bli ett minne blott om det kommer en storm är det bra att fälla.

Stora träd är det mindre bra att ge sig på själv. Det kan krävas specialutrustning och kunskaper. För vindriktningen kan påverka fallet, och även hur hårt det blåser. Mindre träd som inte riskerar att falla över något kan du ge dig på.